July 17, 2008

I've been challenged/Jag har blivit utmanad

Okay SO I have been challenged by Lene! Thank you! Will write it in english and swedish!

Rules:
* describe the rules first
*answer all the questions
*Pick 6 people that you want to know more about and challenge them on their blogs, plus ask them to read yours.
*also let the person that challenged you know when you ave answered the challenge

5 things that are on you to do list:
1.clean up around the apartment
2.scan some layouts to put up here on the blog
3.write emails to my two best friends (which i should have done ages ago)
4.meet up with J
5.go to the Rix Fm festival

What did you do 10 years ago?
Ten years ago I was still in school. In to my second year in High School at Sannarpsgymnasiet. Would probably have summerbreak right about now so i probably enjoyed the free time just hanging out!

Places where you have lived:
Vagnhärad (outside Stockholm)
Washington D.C
Bologna, in Italy
and finally Halmstad

5 things you would do if you were a billionaire:
1.give som money to my near and dear
2.quit my job and pursue a career that i would like to do
3.travel
4.buy a house (so i can get my own hobbyroom...)
5.give some money to different organizations


Regler:
• Beskriv först reglerna
• Svara på alla frågor
• Välj ut 6 personer som du vill ska svara och utmana dem i deras bloggar, be dem läsa din.
• Låt personen som utmanade dig veta när du svarat på utmaningen.

Fem saker som fanns på din Att-göra-lista idag?
1.städa här hemma (har typ dumpat allt innanför dörren...)
2.scanna in layouter för att lägga upp i bloggen
3.skriva emails till mina bästisar som jag skulle gjort för länge sedan
4.Träffa J
5. gå på RixFm festivalen ikväll

Vad gjorde du för 10 år sedan?
för tio år sedan så gick jag fortfarande i skolan. 2:a året på Sannarpsgymnasiet om jag kommer ihåg rätt....gud vad tiden går fort. Förmodligen så hade jag sommarlov o njöt nog av att vara fri!! :))

Ställen du bott på?
Vagnhärad (utanför stockholm)
Washington D.C
Bologna i italien
sist men inte minst Halmstad

5 Saker du skulle göra om du blev biljonär:
1.ge pengar till mina nära o kära
2.säga upp mig på jobbet och eftersträva en karriär jag vill ha
3.resa
4.köpa ett hus (så jag kan få ett stort hobbyrum....:) )
5.ge pengar till olika organisationer

Så jag vill veta mer om:
Emelie
Ulrika
Pille
Pia (tror redan att hon är utmanad)
Charlotte
Bodil